skip to Main Content
Aquest estiu apunta't a ioga! Promoció especial per a joves entre 16 i 26 anys Contacta amb nosaltres

Els usuaris d’aquest lloc web accepten que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:

  1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, SMS o MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
  2. Realitzar estudis estadístics.
  3. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la companyia.
  4. Enviar el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

YogaOne Surya garanteix a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), l’usuari podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través del correu electrònic info@yogaonesurya.com.

El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

Confidencialitat i protecció de dades

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), informem a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran incorporades en un fitxer automatitzat titularitat de YogaOne Surya.

L’Usuari és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses en el formulari, exonerant YogaOne Surya de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

YogaOne Surya no ven, lloga, presta ni facilita les dades d’aquest fitxer a tercers, amb l’excepció de quan es facilitin certes dades de l’usuari (com ara nom telèfon i adreça) a empreses terceres com Google, Yahoo!, Google Places, Facebook, Twitter i altres agregadors, els quals són indispensables per realçar un correcte servei ofert. YogaOne Surya no controla ni respon sobre l’ús que aquests portals fan de les seves dades. Tots i cada un dels membres de l’equip de YogaOne Surya guardarà la confidencialitat de les dades personals indefinidament.

YogaOne Surya gestiona i manté aquestes dades com a mitjà per canalitzar i respondre a les consultes efectuades, realitzar estudis estadístics, així com per mantenir informat, ja sigui per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, de novetats, serveis o noves tendències en el món d’Internet.

YogaOne Surya garanteix en tot cas a l’Usuari el dret de rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’enllaç de donar-se de baixa que es troba present a tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

Back To Top